[email protected] +44 14 03 887 124

Genel Şartlar ve Koşullar

I. Genel şartlar ve koşulların kapsamı
 
All In Packaging Online Mağazası Nordtek Packaging tarafından işletilmektedir NORDTEK PACKAGING LIMITED Company number: 636232, Address: 6-9 Trinity Street, Dublin 2, D02EY47, Ireland, EU VAT No: IE3603571LH). Bu Genel Satış Şartları ve Koşullarında, Nordtek Packaging. "Tedarikçi" olarak anılacaktır.
 
 
"Müşteri" herhangi bir doğal veya tüzel kişi herhangi bir sipariş vermiş ve mal makbuz almış ve ne olursa olsun kendi hesabına ve kendi riski veya başka bir partinin riski hesabına ve de işlem sonucuna bakılmaksızın alım fiyatı ödemek zorunda kalma anlamına gelir.
 
1. Bu Genel Satış Şartları başka herhangi bir özel anlaşma taraflarca belirtilmediği sürece tüm mevcut ve gelecekteki sözleşmeleri yanı sıra diğer sözleşmeli hizmetlerini de düzenleyecektir. 
2. Tedarikçinin fiyat teklifi öncelikli olacaktır. Siparişler ve koşullar yalnızca tedarikçi yazılı olarak kabul ettikten sonra geçerli olacaktır.
3. Satın alma anlaşması yazılı olarak tedarikçi tarafından teyit edilmek amacıyla yürürlüğe girer. Ürünler ön onaylı teslim ise sipariş teslimatla tamamlanacaktır.
4. Fiyat teklifiden, numuneden, deneme tesliminden veya önceden teslimden malların özelliklerinde hakim ve her tedbire rağmen, sapma kaçınılmaz olmasına bütün durumlarda. Avrupa standardı veya diğer ilgili teknik standardına uygun olarak müsaade edilir ürünler için üretim ve değer belirlenir.
5. Malların özellikleri hakkında tedarikçi tarafından sağlanan verilerin yüzde içerikleri de dahil olmak üzere karıştırma oranı yaklaşık ortalama değer olarak kabul edilecektir.
6. Müşteri tedarikçiden teslim aldığı ürünlerin seçmiş olduğu ürünlerle uyumluluğunu doğrulamak zorundadır. Kullanım kılavuzuna ek olarak,tedarikçi herhangi bir yükümlülük olmaksızın ürün uygulaması ile bağlantılı herhangi bir veri veya bilgi verebilir fakat müşteriyi kendi kullanımı için araştırma ve deneyler için sorumluluğundan piyasaya süremez. Tedarikçi uyumluluk için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 
II. Kusurlu performans halinde şikayetler ve sorumluluk
 
1. Tedarikçi veya onun temsilcisi dikkatli kalite kontrolleriylen ürünleri teslim edecektir.Müşteri malları ileticiden, taşıyıcıdan ya da kendi hususi araçtlarına teslim aldıktan hemen sonra malları incelemekle ve nitel makbuzları onaylamakla sorumludurlar. Alınmasından itibaren 3 iş günü içinde müşteri tarafından bildirilen miktar sorunları, bozuk mal, dış eksiklikler ve garanti dışı özelliklerin eksikliği ile ilgili şikayetler sadece tedarikçi tarafından kabul edilecektir.
2. Hemen yapılan haklı şikayet durumunda, Tedarikçi arızalı ürünü geri almak, kusursuz olanıyla değiştirmek veya müşteriye bir indirim teklif etmekle yükümlüdür. Tedarikçi eksikliği giderirken müşterinin çıkarlarını korumakla yükümlüdür.
3. Müşteri tedarikçinin eksikliği tespit etmesini veya verilen ürünleri mevcut kılmasını mümkün kılmaz veya tedarikçinin talebi üzerine yapılacak teste izin vermez ise müşterinin malın eksikliği veya nitel sorunu nedeniyle herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır ve şikayet tedarikçi tarafından kabul edilmeyecektir.
4. Tedarikçi yükümlülüklerini gerçekleştirmemesi durumunda borcu sözleşmeyle sınırlı olacaktır ancak arızalı teslim değerini geçmeyecektir. Tedarikçi diğer kayıplardan ve taleplerden özellikle dolaylı hasarlardan ve kar kayıplarından sorumlu tutulamaz.
 
III. Fiyatlar
 
Aksi kararlaştırılmadıkça, Tedarikçinin fiyatları EXW teslimat şekliyle birlikte net fiyatdır ve sadece ambalaj fiyatını içerir (Macaristan topraklarındaki veya topluluğundaki özel kişilere satılması veya AB KDV numarası olmayan şirketlere satılması durumunda hakim KDV tahsil edilecektir).
2. Tedarikçiden kaynaklanan bir hata olduğu açık ve kanıtlanabilir olmadığı sürece teslimatta gerçekleşen fiyatlandırmada dikkate alınmamış herhangi beklenmedik ek bir maliyet müşteri tarafından karşılanacaktır.
3. Taraflar malların teslim edilmesi için yukarıda açıklanan olandan başka bir ticari uygulamaya(ulaşım maliyetleri, riskleri transfer, vb) şart koşucaklarsa. 2010 uyarınca tefsir edilmiş olan DDU, CIF vb gibi INCOTERMS 'leri kullanmalıdırlar.
 
IV. Ödeme ve yerleşim, başlık tutma
 
1. Fatura tutarı en geç vadesinde ödenmelidirtedarikcinin hesabına kullanılabilir olduğundan emin olmak için bir şekilde mutabık tarihine göre gerçekleştirilecektir. Tedarikçi peşin ödemeden hemen sonra teslimatı gerçekleştirmek zorundadır.
2. Faturalandırılan tutara fatura çözümü ile bağlantılı olarak ortaya çıkan banka masrafları dahil değildir. Banka havalesi, banka ücretleri ve katlanılan diğer ücretler ile ödeme durumunda müşteri tarafından ödenecektir.
3. Müşterinin ödeme süresini kaçırması durumunda, bu varsayılan takvim günü sayısı için varsayılan faizi ödeyecektir, bu miktar Macaristan Ulusal Bankası tarafından yayınlanan iki asal oran olacaktır. Tedarikçi diğer bir tazminat talebi hakkına sahiptir. Tedarikçi borç toplayıcıları ya da avukat kullanmak zorunda kalırsa müşteri tüm bu masrafları karşılayacaktır.
4. Malların fiyatının tam ödemesi yapılana kadar bir bütün olarak tedarikcinin mülkiyetinde kalacaktır. Müşteri ödeme varsayılan ise, tedarikcinin uygun bir süre ayarlayarak malı geri almaya yetkilidir. Herhangi bir mal geri alarak kendi içinde anlaşmanın herhangi bir iptal anlamına gelmeyecektir.Müşterinin ödemede herhangi bir hata yapması durumunda tedarikçi uygun bir süre ayarlayarak mal geri almak hakkına sahip olacaktır.Malları geri almak anlaşmanın iptali anlamına gelmemektedir.
5. Tedarikci herhangi bir durumda teslimatın devamlılığı için ön ödeme veya başka herhangi bir ödeme garantisi isteme hakkına sahiptir. Müşteri ödeme veya satın alma fiyatı için uygun herhangi bir başka garanti sağlayarak tedarikcinin bu gereksinimi karşılayabilir.
 
V. Teslim tarihleri
 
1. Teslim tarihlerini ve süreleri tedarikçinin deposundan veya diğer bir yükleme yerinden ayrılış tarihine göre ayarlanacaktır. Taşıma şirketlerinden veya kurye hizmetlerinden doğan herhangi bir hatada kaynaklanan gecikmelerden tedarikçi herhangi sorumluluk kabul edmez.
2. Depodan teslimat durumunda, teslim tarihi teslimat için bütün koşulların sağlanmasından itibaren 4 iş günü olacak ve mal alım fiyatı yüklenicinin banka hesabına yatırılmaktadır.
3. Mücbir Sebep durumunda, teslimat süreleri verilen engelin önemi oranında uzatılabilir bu olaylar malların üretim veya teslimat üzerinde önemli bir etkisi olması kanıtlanması kaydıyla, ve bu şartlar tedarikcinin taşaronlarında meydana gelecektir.
Yukarıdaki durumların meydana gelmesi durumunda tedarikçe herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
Tedarikçi ortaya çıkan herhangi bir problemde hemen müşteriye haber verecektir.
4. Performansdan veya yerine getirmemeden kaynaklanan bir gecikmeden herhangi bir ciddi ihmalin tedarikcinin kusurundan meydana geldiği anlaşılırsa müşterinin oluşan tazminat için üst eşik değeri % 5 ile sınırlı olacaktır.
 
VI. Teslimat
 
1. Aksi kararlaştırılmadıkça,riskler mal tedarikcinin deposundan çıkarken ileticiye veya taşıyıcıya en geç teslim edilen mallarla beraber Müşteriye geçecektir.
2. Tedarikcinin müşterinin bilgilendirilmesi sırasında ürünlerin üretimine veya ambalajlandırılmasına bağlı +/- % 2 sipariş miktarında sapma hakkını saklı tutar.
3. Tedarikçi teslimatları önceden gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Aksine mutabık olmadıkça, tedarikçi kendi takdirine bağlı olarak kısmi teslimat gerçekleştirme hakkına sahiptir.
4. Tedarikçi paketlenmiş mal teslim ve maliyet ambalaj malzemesi maliyetlerini fatura edecektir.Tedarikçi, sadece onun tarafından satılan ürünlerin paketleme için çevresel ürün vergisini ödeyecektir; ürünler için bu tür vergilerin ödenmesi müşterinin sorumluluğundadır.
5. Teslimatın temeli müşteri tarafından test numunesi, açıklama veya ürünün teknik çizimidir. Herhangi bir uygunsuz ürün siparişinde yukarıda verilen bilgilerin dikkate alınmaması durumunda sorumluluk müşteri tarafından kabul edilecektir. Gönderilen herhangi bir numune veya çizimlere dayalı teslimat durumunda, müşteri herhangi bir şikayette hakkına sahip olmayacaktır. Numune veya çizimler gönderilirse, tedarikçi müşteri tarafından onaylanan numune / çizime göre teslimat gerçekleştirmek zorundadır. Tedarikçi eğer siparişi doğruladıysa müşteri onayını vermiş sayılır ve müşteri bunları bilmek ve şartları kabul etmek zorundadır.
6. Tedarikçi sipariş edilen malları mevcut AB kalite standarlarının veya üretim kalite standartlarının gereklerini yerine getirerek teslim edecektir.
7. Tedarikçi müşteriye ücretsiz olarak referans başına 1 parça örneği sağlar. Tedarikçi müşteriyi bilgilendirerek talep başına sağlanacak olan ücretsiz numune miktarını sınırlama hakkına sahiptir.
 
VII. Sınai mülkiyet haklarının korunması
 
1. Yalnızca tedarikcinin önceden rızası ile tedarikçi rezervleri mülkiyeti ve sınai mülkiyet hakları üzerinde fiyat teklifi, çizimler, açıklamalar ve diğer belgeler  üçüncü kişilere verilebilecektir.
2. Mallar Müşteri tarafından sağlanan herhangi bir belgeye dayanarak. Tedarikçi tarafından teslim edildiyse, Müşteri üçüncü şahısların hiçbir sınai mülkiyet hakına zarar vermemekle sorumlu olacaktır. Üretim ya da bu tür ürünlerin teslimat herhangi bir üçüncü kişinin patent hakkına atıfta bulunduğu için yasaklanmış ya da iptal edilmişse, tedarikçi herhangi bir hukuki arka planı incelemek zorunda olmadan aktiviteyi feshetme ve müşteriden tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca Müşteri Tedarikçinin üçüncü şahıslardan herhangi bir iddiaya karşı veya bu gibi olaylardan zarar görmeyeceğini kabul eder.
 
VIII. Hükümlerin kapanışı
 
1. Tedarikçi ve Müşteri arasında herhangi bir hukuki anlaşmazlık, Avrupa Birliği mevzuatının hükümleri uygulanır. Dava tedarikçinin bulunduğu yerdeki mahkemede olan yargı tarafından ele alınacaktır.
Yükleniyor ...